Guiem a les empreses a trobar el rumb de la seva
travessia empresarial

Rafael Roca
Fiscal i tributari

⚈ Assessorament i planificació d'estratègia fiscal nacional i internacional d'empreses, autònoms i particulars
⚈ Gestió directa dels impostos
⚈ Assessorament, confecció i tramitació d'obligacions tributàries
⚈ Due Diligence econòmica-fiscal, mitjançant l'elaboració d'informes econòmic-fiscals per a avaluar l'estat de l'empresa
⚈ Procediments contenciosos i tributaris davant l'Administració: requeriments, inspecció, reclamacions economicoadministratives, recursos

Societari

⚈ Assessorament, disseny i planificació en la constitució de societats
⚈ Assessorament integral a societats, empreses familiars i altres ens jurídics
⚈ Implementació i disseny d'estructures societàries
⚈ Redacció de pactes i/o acords entre socis
⚈ Compravenda de societats, negocis o grups empresarials
⚈ Fusions i adquisicions
⚈ Constitució filials i sucursals en l'estranger
⚈ Liquidació i Dissolució de societats

Outsourcing financer

⚈ Comptabilitat
          o Comptes Analítics, tancaments comptables
          o Facturació de clients
          o Anàlisis de balanços
          o Planificació estratègica i de gestió
⚈ Gestió financera 
          o Control Pressupostari
          o Previsions de tresoreria
          o Gestió de cobraments i pagaments
          o Reducció de costos financers

Concursal

⚈ Assessorament i planificació a la fase pre concursal i concursal
⚈ Refinançament o reestructuració de deute
Adquisició i venda d'unitats productives
⚈ Administració concursal a través de CREPARE A.Concursales
⚈ Mediació Concursal, conveni creditors
⚈ Impugnació i reconeixement de crèdits
⚈ Defensa dels drets dels creditors
⚈ Responsabilitat d'administradors/Peça de qualificació concursal
⚈ Due diligences: carteres de crèdits fallits i gestió de les mateixes
⚈ Assessorament en la fase de liquidació concursal

Litigació i Arbitratge

⚈ Conflictes societaris, interpretació, validesa i execució de contractes mercantils, responsabilitat d'administradors, impugnació d'acords socials, competència deslleial, etc.
⚈ Responsabilitat civil en general, product liability...
⚈ Dret processal immobiliari i de la construcció
⚈ Litigis derivats de drets de la propietat
⚈ Contenciós administratiu

Penal econòmic

⚈ Assistència lletrada per advocats i economistes experts, tant en defensa, com a acusació, en els delictes econòmics del dret penal:
         o Delictes fiscals
         o Estafa i apropiació indeguda
         o Alçament de béns
         o Ocultació de béns i insolvències fraudulentes
         o Blanqueig de diners
         o Insider Trading
         o Apropiació indeguda de dissenys i secrets industrials
         o Falsedat documental
⚈ Assistència jurídica en les inspeccions de la AEAT o del SEPBLAC i en els procediments que es derivin

Laboral

⚈ Empreses:                         
          o Cicle nòmina complet
          o Representació davant el CMAC i Inspecció de Treball
          o Defensa en reclamacions d'índole laboral
          o Auditoria laboral
⚈ Emprenedors: 
          o Capitalització de l'atur
          o Estudi de viabilitat laboral
⚈ Particulars:
          o Reclamacions davant els Jutjats
          o Tramitació de Jubilacions, Invalidesa, etc.

Barcelona

+34 93 451 56 66
Caravel·la la Niña, 12
08017 Barcelona

Madrid
  • +34 91 542 14 75
  • Colombia, 63, 4ª
  • 28016 Madrid
Andorra
  • +376 728 882
  • Av Carlemany, 67, 6º 1ª
  • Escaldes Engordany (Andorra) 

.